top of page

İADE, DEĞİŞİM

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış  sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği  (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 14 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim  edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek  zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

 Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile  değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren  14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli  bankaya iade edilir.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim  almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma  hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Sipariş Evrakları iade edilmelidir.

DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

 Yurt içi siparişlerde değiştirmek istediğiniz ürünü ücretsiz kargo ile 14 gün içinde iade edebilir ve bu esnada yeni bir sipariş oluşturarak dilediğiniz zaman satın  alabilirsiniz. 667834480 Gönderici kodu ile herhangi bir YURTİÇİ KARGO şubesinden işlemlerinizi karşı ödemeli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Beden  değişimlerinde işlemler tamamlandıktan sonra müşteriden 39,5+39,5(79)TL kargo ücretleri talep edilmektedir.

   

 

DEĞİŞİM FORMU       

                                                                                                                                                                                                                                                   Yer, Tarih

  Kullanıcının adı ve soyadı:
  Sipariş Numarası:

  Cep Telefonu:

Beyan
Uzaktan akdedilen sözleşmenin Değişimi

 

  .................... tarihinde tarafımdan gönderilen siparişin teyit edilmesi sonucu aktedilen ...............................................(ürünün adı) adlı ürünün alış-satış sözleşmesini     ölçüleri uymadığı için feshettiğimi beyan eder. Yeni gönderilecek olan ürünlerin ................ beden ölçülerinde olmasını talep ederim. 

 

 

  Şu ürünleri Değiştirmek İstemekteyim:

  1...............................................

  2...............................................

  3...............................................

  4...............................................

  5...............................................

  6...............................................

  7...............................................(ürünlerin adları ve adetleri).

 

 

 

  Kullanıcının İmzası

 

 

Hasar gören gönderiler:

 Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen  gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden Kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu  tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı Ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. 667834480 Gönderici kodu  ile herhangi bir YURTİÇİ KARGO şubesinden işlemlerinizi karşı ödemeli olarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

İADE İŞLEMLERİ CAYMA HAKKI ALICI;

 Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri  üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını  kullanabilir.

Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler şunlardır:

· Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler,
· Tüketicinin istekleri veya ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

 Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen  gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden Kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu  tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı Ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan  mekanik hasarlarla ilgili değişim talepleri kabul edilmeyecektir.

 

SATICI BİLGİLERİ

 

 Şirket Adı: Rafolden Tekstil Konfeksiyon Ltd. Şti.

 

 Şirket Adresi: Adresi Liman Mah. Gençlik Caddesi. No:25/1 İlkadım - İstanbul

 

 Posta Kodu: 55100

 

 E-Posta Adresi: info@rafolden.com

 

 Yurtiçi Kargo İade Gönderici Kodu: 667834480 (İşlemler Karşı Ödemeli Olarak Tamamlanmalıdır)

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ

 Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün İşle, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu Sipariş Evrakları  ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir). İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak  teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI

 1. Müşteri Sipariş Dekontu ile birlikte ekte belirtilmiş olan iade formu doldurularak, Siparişinizin bir nüshası ile birlikte 667834480 İade gönderici kodu ile  herhangi bir YURTİÇİ KARGO şubesinden işlemlerinizi karşı ödemeli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerin, iade sürecinin sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi  için gönderinin üzerine İADE FORMU ile İADE EDİLECEKTİR başlığı eklenebilir. İade edilecek ürünlerin tek olarak paketlendiğinden veya ayrı ayrı paket  olmamasına dikkat edilmelidir. İadelerin içine durumu açıklayıcı bir not eklenmesi iade sürecinin hızlanması açısından faydalı olacaktır.
 2. Sözleşmeye uygun olmayan Ürünler, memnuniyet garantisine tabi olan Ürünler ve nakliye sırasında hasar görmüş gönderiler iade edilebilirler. 
 3. Ürün Ücretinin İadesi sadece ilk Ürün satın alımında geçerlidir ve Kullanıcı tarafından birden fazla Ürün sipariş edilmiş olsa bile sadece tek kişiye/adrese  gönderilen siparişi kapsamaktadır.
 4. Ücret İadesi, sadece Sitede belirtilen süre içerisinde (14 Gün) Satıcı tarafından belirtilen YURTİÇİ KARGO 667834480 Gönderici koduna  iade  talebinde bulunulduğunda mümkündür. Bu süre Kullanıcının Ürünleri teslim aldığı gün itibarıyla başlar.
 5. Teslim edilen Ürünlere ait bütün ambalajların (kullanılmış olanlar da dahil) Sitede belirtilen süre içerisinde Satıcı tarafından belirtilen adrese gönderilmeleri  gerekmektedir. 
 6. Ücret İadesi prosedüründen yararlanan Kullanıcının satın aldığı ilgili siparişindeki tüm ürün karşılığı ücreti (Kargo Kesintileri Hariç) talep etme hakkı  bulunmaktadır. Gönderi masrafları da dahil olmak üzere diğer ödemeler ve masraflar iade edilmeyecektir.  Ambalajlama masrafı ve iade edilen Ürünlerin ve  ambalajların geri gönderilme masrafları Kullanıcıya aittir. Kargo Kesintileri 01.01.2023 Tarihinden İtibaren 39,5+39,5(79)TL olarak güncellenmiştir.

7. Sadece Üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanılmış Ürünler için olan iade talepleri işleme konulacaktır.
 8. İade talebi yazısında bulunmaları gereken minimum bilgiler şunlardır: Siparişi veren Kullanıcının bilgileri (Kullanıcının adı ve soyadı, Ürünlerin teslim edildikleri  adres, e-mail adresi ve telefon numarası), iade edilen Ürünlerin listesi, Ürünlerin kullanımına başlanan ve kullanımın sona erdiği tarihler, ayrıntılarıyla kullanım  şekli ve kullanımdan doğan etkiler, iade talebinin ne şekilde işleme konulmasının istendiği (Ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi ya da Ücret İadesi) ve Ücret  İadesinin yapılacağı banka hesabı numarası. Bunun dışında iade talebi yazısının anlaşılır ve içeriğinin okunaklı olması ve Kullanıcının okunaklı bir imzasını içermesi  gerekmektedir. Yukarıdaki bilgileri içermeyen iade talepleri işleme konulmayacaktır.
 9. Kullanıcı tarafından iade edilen Ürünlerin ambalajlarının hasar görmeyecek şekilde paketlenmeleri gerekmektedir. Kullanıcı, sadece ambalajların hasar  görmesini engelleyecek paketler kullanmalıdır. İade prosedürünün işletilebilmesi sadece nakliye sırasında hasar görmeyen Ürünler ve Ürün ambalajları için  mümkün olmaktadır.
 10. İade talepleri, gönderilen Ürünler ile birlikte gelen bilgi notunda belirtilen adrese ulaştıktan sonraki 14 iş günü içerisinde işleme konulmaktadır. İade talebi  kabul edilir ise Ücret İadesi veya Ürünlerin onarımı/değiştirilmesi işlemlerinden birisi otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı göndermiş olduğu iade  talebinin durumuyla ilgili olarak düzenli olarak sistem üzerindeki mail ve telefonu bilgileri üzerinden bilgilendirilecektir.
 11. İade talebi onaylandıktan sonra, satın alınan Ürünün fiyatına eşit iade talebi yazısında Kullanıcı tarafından belirtilmiş olan banka hesabına Satıcı veya Satıcı  tarafından görevlendirilen başka bir kuruluş tarafından sadece banka havalesi ile iade edilecektir. Eğer Kullanıcı tarafından satın alınan Ürünün bedeli Satıcının  eline henüz geçmemişse, özellikle de kapıda ödeme yöntemi kullanılmış ise, Ücret İadesi işlemini Satıcı adına posta kurumu, kurye veya nakliye şirketi yapabilir.
 12. Siparişler karşılığı ödemelerin kredi kartı veya debit kartı kullanılarak peşin olarak yapılması durumunda, Kullanıcı eğer bankasında ters ibraz ("chargeback")  sürecini başlatır ise iade prosedürü askıya alınır ve ihtilaf giderilinceye kadar Satıcı iade talebini işleme koymaz. Eğer banka ters ibrazı kabul eder ise böyle bir  Kullanıcının, garanti ve iade talebi şartlarını karşılıyor olsa bile Ücret İadesi hakkı bulunmamaktadır.
 13. Hasar gören gönderiler: Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür.  Kullanıcıya teslim edilen gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden Kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden  tarafından imzalanacak bu tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı Ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini ve Ücret İadesi talep etme  hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan mekanik hasarlarla ilgili iade talepleri kabul edilmeyecektir.

 13.Tanıtımı yapılan ürünlerden herhangi birinin uygun olmayan bir şekilde kullanılması veya ürün ambalajında veya beraber gelen bilgi notunda belirtilen şekilde  kullanılmaması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan satıcı sorumlu değildir.

 

İADE FORMU

                                                                                                                                                                                                                                                         Yer, Tarih

  Kullanıcının adı ve soyadı:
  Sipariş Numarası:

  Cep Telefonu:

Beyan
Uzaktan akdedilen sözleşmenin feshi

 

  .................... tarihinde tarafımdan gönderilen siparişin teyit edilmesi sonucu aktedilen ...............................................(ürünün adı) adlı ürünün alış-satış sözleşmesini     feshettiğimi beyan ederim.

  ................... (yazı ile: ........................................................................) değerindeki ücretin

 

  Şu banka hesabına havale edilmesini talep ediyorum:................................................................

 

  Şu ürünleri iade etmekteyim:

  1...............................................

  2...............................................

  3...............................................

  4...............................................

  5...............................................

  6...............................................

  7...............................................(ürünlerin adları ve adetleri).

 

 

 

  Kullanıcının İmzası

 

 

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

 

ALICI, satın aldığı ürünlerle ilgili talep ve sikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

ALICI, aynı zamanda 4077 sayılı kanun hukumleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; Dilerse sikâyet ve itirazları konusunda basvurularını 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldıgı veya ikametgâhının bulundugu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

info@rafolden.com

Liman Mah. Gençlik Cad. No.28/1

Ilkadım / Samsun  

Yaşanmışlığın kendi içerisindeki anlamıyla kendine has, farklı ve yaratıcı ürün tasarımları

bottom of page